Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΟ: Το αεροδρόμιο ανήκει στο λαό!

Στη συνεδρίαση του ΠΣ της 23/2/12, η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική (Ά. Χάγιος) τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στην εκποίηση του χώρου του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού. Βασικά σημεία της παρέμβασης αυτής περιέχονται στην παρακάτω ανακοίνωση την οποία καταθέσαμε και γραπτά στα πρακτικά της συνεδρίασης:


Από την ψήφιση του 1ου Μνημονίου μεθοδεύεται το ξεπούλημα τόσο των κρατικών επιχειρήσεων, όσο και της ακίνητης περιουσίας του κράτους που έφερε ως αποτέλεσμα τη θεσμοθέτηση της διαδικασίας του fast track – το «μνημόνιο του φυσικού περιβάλλοντος». Μέσω αυτού, το κάθε επιχειρηματικό σχέδιο αναγορεύεται σε «εθνικό στόχο» και με `a la carte προεδρικά διατάγματα γίνεται πλέον εφικτή η παραβίαση κάθε έννοιας περιβαλλοντικής προστασίας, κανονιστικών ρυθμίσεων σε επίπεδο πολεοδομικού σχεδιασμού, παραχωρούνται αιγιαλός και παραλία και κατοχυρώνεται η δυνατότητα απαλλοτριώσεων με μόνο στόχο την εξασφάλιση της κερδοφορίας των κεφαλαίων που επενδύονται.

Η κατεύθυνση του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας εντάθηκε με την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος ανοίγοντας το δρόμο για το ξεπούλημα των ΔΕΚΟ, των αεροδρομίων, των λιμανιών, των δρόμων, των σιδηροδρόμων, των ορυχείων και συνολικότερα κάθε δραστηριότητας και πλουτοπαραγωγικής πηγής κρίσιμων για την επιβίωση του ελληνικού λαού. Την ίδια στιγμή ξεπουλιέται και ο φυσικός πλούτος της χώρας και τα φυσικά διαθέσιμα, δάση και παραλίες, δημόσιες εκτάσεις εντός και εκτός του οικιστικού ιστού, ολυμπιακές εγκαταστάσεις αλλά και ακίνητη και κινητή περιουσία κάθε είδους.
Αυτή η επίθεση ολοκληρώνεται με την πρόσφατη υπερψήφιση της Νέας Δανειακής Σύμβασης και την επιβολή ενός εργασιακού και κοινωνικού μεσαίωνα, αλλά και τον πλήρη έλεγχο των δημοσιονομικών της χώρας με τη σύσταση του «ειδικού λογαριασμού» διαχείρισης του ελληνικού χρέους. Το ξεπούλημα της χώρας πλέον δρομολογείται με όρους χειρότερους και από αυτούς των δανειακών συμβάσεων των αρχών του προηγούμενου αιώνα.
Σήμερα φαίνεται ότι βρισκόμαστε στη «τελική ευθεία» της εκποίησης του πρώην αεροδρομίου και συνακόλουθα της κρατικής περιουσίας. Σε συνέχεια της συστάσεως λίγους μήνες πριν μετά της«Ελληνικό Α.Ε.» με σκοπό «τη διοίκηση, τη διαχείριση και την αξιοποίηση της έκτασης και των εγκαταστάσεων του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού» και στη συνέχεια του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» με «αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ...» ενώ «και το προϊόν αξιοποίησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας...» (Νόμος 3986, ΦΕΚ 152/Α/01.07.2011) το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ δεν αποτελεί απλά ένα περιβαλλοντικό έγκλημα, αλλά ένα έγκλημα ενάντια στα συμφέροντα και τις διεκδικήσεις όχι μόνο του λαού της Αττικής, αλλά ολόκληρου του ελληνικού λαού.
Το σχέδιο νόμου περιγράφει μία άνευ προηγουμένου καταστροφική παρέμβαση, σε σχέση με τις μέχρι σήμερα «αναπτυξιακές» εξαγγελίες για το μέλλον του χώρου. Τα μεγαλόπνοα σχέδια του παρελθόντος δίνουν τη θέση στην άνευ όρων επιχειρηματική ανάπτυξη και οικοδομική δραστηριότητα, ενώ ταυτόχρονα μέσα από τις διατάξεις του «κονιορτοποιείται» κάθε είδους ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία διαμορφώνοντας ένα ελαστικό πλαίσιο χρήσεων και όρων δόμησης, (π.χ. για τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του αιγιαλού, τις κατεδαφίσεις κτιρίων, την εισφορά σε γη και χρήμα, κτλ). καθώς και ένα ευέλικτο πλέγμα διαδικασιών εφαρμογής του επενδυτικού σχεδίου (θεσμικές διαδικασίες, λειτουργία αρμόδιων φορέων, επιτάχυνση διαδικασιών έκδοσης περιβαλλοντικών όρων, έκδοση οικοδομικών αδειών κ.α.), με αποκλειστικό στόχο το ξεπέρασμα των διοικητικών και θεσμικών εμποδίων για την ευκολότερη παράδοση του χώρου σε ιδιωτικά συμφέροντα και επενδυτές, ενώ άμεσα περιέρχεται στην αρμοδιότητα της «Ελληνικό ΑΕ» η χρήση, η διοίκηση, η διαχείριση και η εκμετάλλευση της παραλίας του Αγίου Κοσμά, και του Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας, ακριβώς όπως έχει ήδη συμβεί με την έκταση του πρώην αεροδρομίου, για να αποτελέσει το «φορέα διαχείρισης» των κατατιθέμενων επενδυτικών σχεδίων.
Αναλυτικότερα, προβλέπεται η πλέον μικρότερη έκταση ενιαίου χώρου πρασίνου που μπορεί να μην ξεπερνά τα 1.700στρ. σε σύνολο περίπου 6.500στρ., η πολεοδόμηση εκτεταμένων περιοχών και η οικοδόμηση οικιστικών ενοτήτων με αμιγή και γενική κατοικία καθώς και πολεοδομικά κέντρα. Επίσης, καθορίζονται εκτεταμένες ειδικές ζώνες, εντός των οποίων επιτρέπεται η ανάπτυξη κάθε είδους χρήσεων, περιλαμβάνοντας εκτός των άλλων τουριστικές εγκαταστάσεις, γήπεδα γκολφ, εμπορικές χρήσεις μεγάλης κλίμακας, λιμενικές εγκαταστάσεις, θεματικά πάρκα, καζίνα, κατοικίες, ιδιωτικά νοσοκομεία, ιδιωτικά πανεπιστήμια και κέντρα διασκέδασης. Επιτρέπεται η ανέγερση πολυώροφων κτιρίων καθώς και οι εκτεταμένες παρεμβάσεις στην παραλία, η δυνατότητα προσχώσεων στο θαλάσσιο μέτωπο και συνολικά παραχωρούνται η παραλία, ο αιγιαλός και η παραλία δίνοντας τη δυνατότητα κατασκευής τεχνητών νησίδων και λιμενικές εγκαταστάσεις, χωρίς καμία απολύτως μέριμνα για τη φυσιογνωμία των ακτών της Αττικής, τα θαλάσσια οικοσυστήματα και το αστικό τοπίο. Προσδιορίζονται εξαιρετικά υψηλοί όροι εκμετάλλευσης της γης μεΣΔ που κυμαίνονται από 0,2 έως 2,2 (!), οι οποίοι υπό όρους μπορεί να προσαυξάνονται κατά ποσοστό έως και 20%, ανά ζώνη ανάπτυξης ή περιοχή προς πολεοδόμηση καθώς και επιτρεπόμενη κάλυψη 30% με 40% (!).
Ο αγώνας για την αποτροπή της εκποίησης του πρώην αεροδρομίου είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. Γιατί είναι ο κοινός αγώνας με αυτόν των εργαζομένων για να μην ξεπουληθούν οι ΔΕΚΟ, για να υπάρχουν εργασιακά και ασφαλιστικά διακαιώματα, για να σταματήσει η κλοπή των λαϊκών εισοδημάτων με την αλλεπάλληλη φοροληστεία, για να προασπιστούν οι δημοκρατικές και κοινωνικές κατακτήσεις του λαού. Είναι λοιπόν αγώνας ξεκάθαρα πολιτικός, σχετίζεται άμεσα με τον αγώνα του λαού για την ανατροπή της κυβέρνησης και των πολιτικών ΕΕ και ΔΝΤ.
Σήμερα ο αγώνας για το αεροδρόμιο δε μπορεί παρά να διεκδικήσει το κατοχυρωμένο στη συνείδηση του λαού αίτημα για μετατροπή του πρώην αεροδρομίου σε πάρκο υψηλού πρασίνου, χωρίς επιχειρηματικές δραστηριότητες, χωρίς οικοπεδοποίηση και οικιστική ανάπτυξη, απέναντι σε διαχειριστικές λογικές «αυτοχρηματοδότησης του πάρκου», «άλλης αξιοποίησης» ή ακόμα και «πράσινης ανάπτυξης».
Να απαιτήσουμε:
· Το πρώην Αεροδρόμιο του Ελληνικού να γίνει Πάρκο Φυσικού Πρασίνου, πάρκο του λαού και όχι του κεφαλαίου. Οι υπάρχουσες ή άλλες υποδομές να αποδοθούν στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων της Αθήνας (μαζικό αθλητισμό, πολιτιστικές δραστηριότητες κ.α.).
· Να κατοχυρωθεί άμεσα η ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στο χώρο του πρώην αεροδρομίου, στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις και την παραλία του Αγίου Κοσμά.
· Καμία οικοπεδοποίηση και οικιστική-οικοδομική «ανάπτυξη». Καμία εκχώρηση όλου ή τμήματος του χώρου σε ιδιώτες επιχειρηματίες για κανένα λόγο και με καμιά μορφή. Το κράτος – κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό - να αναλάβει το κόστος για την κατασκευή και τη συντήρηση του πάρκου, χωρίς καμία αύξηση τελών και φορολογίας. Οι εργαζόμενοι δεν θα πληρώσουν!
· Να απομακρυνθούν όλες οι χρήσεις και να απαγορευτούν όλες οι δραστηριότητες (πίστες αυτοκινήτων, εκθέσεις, εγκαταστάσεις κινηματογραφήσεων, στρατιωτικές και αστυνομικές εγκαταστάσεις, κάμερες κλπ), που υπονομεύουν τη μετατροπή του σε Πάρκο Φυσικού Πρασίνου.
· Καμία νέα λεωφόρος στην περιοχή. Δωρεάν μαζικές μεταφορές για τους κατοίκους. Απομάκρυνση των ξενυχτάδικων και κάθε ιδιωτικής εγκατάστασης από την παραλία.


ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...