Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2011

202 καταλήψεις σε ΑΕΙ - ΤΕΙ (20/9 @ 22:00)

ΕΚΠΑ (27)
 1. Μαθηματικό 
 2. Πληροφορική 
 3. Γεωλογικό
 4. Χημικό
 5. Νομική
 6. Πολιτικό Νομικής
 7. Οικονομικό Νομικής
 8. ΕΜΜΕ
 9. Φαρμακευτική
 10. Φυσικό
 11. ΜΙΘΕ
 12. Ιατρικής
 13. ΠΤΔΕ  
 14. Οδοντιατρική
 15. ΤΕΦΑΑ  
Θεολογικό
Νηπιαγωγών
Βιολογικό
Φιλοσοφική (12)
 1. Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (8/9 - 15/9)
 2. Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (7/9 - 14/9)
 3. Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (7/9 - 14/9)
 4. Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (7/9 - 14/9)
 5. Θεατρικών Σπουδών (7/9 - 14/9)
 6. Ιστορίας και Αρχαιολογίας (7/9 - 14/9)
 7. Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (7/9 - 14/9)
 8. Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (7/9 - 14/9)
 9. Μουσικών Σπουδών (7/9 - 14/9)
 10. Σλαβικών Σπουδών (7/9 - 14/9)
 11. Φιλολογίας (7/9 - 14/9)
 12. Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (7/9 - 14/9)


  Πάντειος (0)

  Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
  Δημόσιας Διοίκησης
  Κοινωνιολογίας
  Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
  Κοινωνικής Πολιτικής
  Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
  Ψυχολογίας
  Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
  Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (8)
  1. Ναυπηγοί
  2. Ηλεκτρολόγοι
  3. Μηχανολόγοι
  4. Αρχιτέκτονες
  5. Μεταλλειολόγοι
  6. ΣΕΜΦΕ 
  7. Τοπογράφοι 
  8. Χημικοί Mηχανικοί
  Πολιτικοί
   ΑΣΚΤ (2)
   1. Εικαστικών Τεχνών
   2. Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης 
   ΑΣΟΕΕ (8)
   1. Οικονομικής Επιστήμης
   2. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 
   3. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
   4. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 
   5. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
   6. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
   7. Πληροφορικής
   8. Στατιστικής
   ΠΑ.ΠΕΙ (9)
   1. Οικονομικής Επιστήμης (7/9 - 13/9) 
   2. Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (7/9 - 13/9)
   3. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (7/9 - 13/9)
   4. Ναυτιλιακών Σπουδών (7/9 - 13/9)
   5. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (7/9 - 13/9)
   6. Διδακτικής Τεχνολογίας & Ψηφ. Συστημάτων (7/9 - 13/9)
   7. Πληροφορικής (7/9 - 13/9)
   8. Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (7/9 - 13/9)
   9. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (7/9 - 13/9)
   Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (6)  
   1. Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (13/9 - 20/9)
   2. Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (13/9 - 20/9)
   3. Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (13/9 - 20/9) 
   4. Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων (13/9 - 20/9)
   5. Αξιοποίησης Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής (13/9 - 20/9)
   6. Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης (13/9 - 20/9) 
   Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (1)
   1. Γεωγραφίας (14/9 - 21/9)
   ΤΕΙ Αθήνας (29) 

   ΣΔΟ
   ΣΤΕΦ
   ΣΕΥΠ
   ΣΤΕΤΡΟΔ
   ΣΓΤΚΣ

   ΤΕΙ Πειραιά (0)

   ΣΤΕΦ 
   ΣΔΟ

   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (31)
   1. Αρχιτεκτονική (5/9 - 12/9)
   2. Πολιτικοί Μηχανικοί (5/9 -12/9)
   3. Ηλεκτρολόγοι Mηχανικοί (6/9 -13/9)
   4. Μηχανολόγοι Mηχανικοί (6/9 -13/9)
   5. Φυσικό (6/9 -13/9)
   6. Χημικό (6/9 -13/9)
   7. Χημικοί Μηχανικοί (6/9 -13/9)
   8. Αγρονόμοι - Τοπογράφοι (6/9 -13/9)
   9. Νομική (1/9 - 7/9)
   10. Γεωλογικό (1/9 - 7/9)
   11. Ψυχολογίας (1/9 - 7/9)
   12. Φιλολογίας (1/9 - 7/9)
   13. ΜΜΕ (1/9 - 7/9)
   14. Μαθηματικό (1/9 - 7/9)
   15. Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
   16. Βιολογικό
   17. Πολιτικών Επιστημών (1/9 - 7/9)
   18. Ιατρική (6/9 -13/9)
   19.  (7/9 - 13/9)
   20. Ιστορικό - Αρχαιολογικό (1/9 - 7/9)
   21. Θεάτρου (1/9 - 8/9)
   22. Γαλλικής Φιλολογίας
   23. Μουσικό (2/9 -9/9)
   24. Kινηματογράφου
   25. Αγγλικής Φιλολογίας
   26. Γεωπονία (6/9 -13/9)
   27. Παιδαγωγικό (6/9 -13/9)
   28. Κτηνιατρική 
   29. Δασολογίας
   30. Φαρμακευτική 
   31. Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών  
   Οικονομικό
   Πληροφορική
   Οδοντιατρική
   Ιταλικής Φιλολογίας
    Βέροια (1)
   1. Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (7/9 - 14/9)

    Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (0)
    Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (13/9 - 20/9)
    Οικονομικές Επιστήμες (13/9 - 20/9)
    Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων (13/9 - 20/9)
    Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (13/9 - 20/9)
    Λογιστική & Χρηματοικονομική (13/9 - 20/9)
    Εφαρμοσμένη Πληροφορική (13/9 - 20/9)
    Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής (13/9 - 20/9)
    Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών (13/9 - 20/9)
    ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (0)

    ΣΤΕΦ (7/9 - 18/9)
    ΣΤΕΓ
    (7/9 - 18/9)
    ΣΕΥΠ (7/9 - 18/9)
    ΣΔΟ (7/9 - 18/9)
    ΣΤΕΤ-Δ (7/9 - 18/9)
    Παράρτημα Κιλκίς (7/9 - 18/9)
    Παράρτημα Μουδανιών (7/9 - 18/9)
    Παράρτημα Κατερίνης

    Πανεπιστήμιο Πατρών (19)
    1. Μαθηματικό (13/9 - 20/9)
    2. Βιολογικό (13/9 - 20/9)
    3. Φιλολογία (13/9 - 20/9)
    4. Φιλοσοφία (13/9 - 20/9)
    5. Γεωλογικό (13/9 - 20/9)
    6. Φυσικό (13/9 - 20/9)
    7. Χημικό (13/9 - 20/9)
    8. Χημικοί Μηχανικοί  (13/9 - 20/9)
    9. Μηχανολόγοι - Αεροναυπηγoί (13/9 - 20/9)
    10. Θεατρικών Σπουδών (13/9 - 20/9)
    11. Μηχανικοί Η/Υ (13/9 - 20/9)
    12. Ηλεκτρολόγοι (13/9 - 20/9)
    13. Πολιτικοί Μηχανικοί (13/9 - 20/9)
    14. Επιστήμη Υλικών (13/9 - 20/9)
    15. Οικονομικό (13/9 - 20/9)
    16. Διοίκησης
    17. Nηπιαγωγών
    18. Αρχιτεκτονική
    19. Φαρμακευτική
    ΠΤΔΕ
    Ιατρική

    TEI Πάτρας (4)


    ΣΤΕΦ
    ΣΔΟ 
    ΣΕΥΠ

    Πολυτεχνείο Κρήτης (5)  

    Χανιά (5)
    1. Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ (6/9 -13/9)
    2. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (6/9 -13/9)
    3. Μηχανικών Περιβάλλοντος (6/9 -13/9)
    4. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (6/9 -13/9)
    5. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (6/9 -13/9)
     Πανεπιστήμιο Κρήτης (2)

     Ηράκλειο (2)


     1. Ιατρική (7/9 -13/9)
     2. Χημικό (9/9 - 16/9) 
     Φυσικό
     Επιστήμης Υπολογιστών
     Βιολογικό

       Ρέθυμνο (0) 


       Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 
       Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης
       Ψυχολογίας
       Πολιτικής Επιστήμης
       Οικονομικών Επιστημών
       Κοινωνιολογίας
       Ιστορίας και Αρχαιολογίας
       Φιλολογίας
       Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

       ΤΕΙ Κρήτης (3)

       Χανιά (2)
       1. Ηλεκτρονικής (13/9 - 20/9)
       2. Φυσικών Πόρων (13/9 - 20/9)
       Ρέθυμνο (1)
       1. Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (13/9 - 20/9)

        Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (15)

        Iωάννινα (12)
        1. Μηχανικοί Επιστήμης Υλικών (31/8 - 7/9)
        2. Φυσικό (1/9 - 7/9)
        3. Βιολογικών Εφαρμογών (ΒΕΤ) (1/9 - 7/9)
        4. Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών Τέχνης (ΠΤΕΤ) (1/9 - 7/9)
        5. Πληροφορική (5/9 - 9/9)
        6. Ιστορικό - Αρχαιολογικό
        7. ΦΠΨ
        8. Χημικό (12/9 - 20/9)
        9. Μαθηματικό (12/9 - 19/9)
        10. ΠΤΔΕ (12/9 - 16/9) 
        11. Φιλολογικό (13/9 - 20/9)  
        12. Νηπιαγωγών
          Αγρίνιο (3)
          1. Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 
          2. Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
          3. Διαχείρισης Πολιτισμ. Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών
          ΤΕΙ Ηπείρου (0)

          Άρτα (0)

          Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής 
          Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
          Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
          Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
          Τμήμα Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου

          Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (6)

          Βόλος (5)

          Μηχανολόγοι Μηχανικοί
          1. Αρχιτέκτονες (13/9 - 20/9)
          2. Μηχανικοί Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (13/9 - 20/9) 
          3. Πολιτικοί Μηχανικοί (8/9 - 14/9)
          4. Iστορίας Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας (7 - 13/9)
          5. Οικονομικό (13/9 - 20/9)  

           Λάρισα (1)
           1. Βιοχημείας (30/8 -2/9)
           ΤΕΙ Λάρισας  (0)

           ΣΤΕΦ
           ΣΔΟ
           ΣΕΥΠ
           ΣΤΕΓ

           Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (8)

           Ξάνθη (5)
           1. Πολιτικών Μηχανικών (31/8 - 7/9)
           2. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχ. Υπολογιστών (31/8 - 7/9)
           3. Μηχανικών Περιβάλλοντος (31/8 - 7/9)
           4. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (31/8 - 7/9)
           5. Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (31/8 - 7/9)
           Κομοτηνή (1) 
           Ιστορίας και εθνολογίας
           Κοινωνικής Διοίκησης
           Νομική 
           1. Φιλολογίας
           Πανεπιστήμιο Δυτ.Μακεδονίας (0)

           Φλώρινα (0)
           Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
           Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
           Βαλκανικών Σπουδών
           Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

           ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (0)

           Κοζάνη (0)

           ΣΔΟ
           ΣΤΕΦ
           ΣΕΥΠ

           Πανεπιστήμιο Αιγαίου (4)

           Μυτιλήνη (3)
           Περιβάλλοντος
           1. Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (9/9 - 16/9)
           2. Επιστημών της Θάλασσας (9/9 - 16/9)
           3. Κοινωνιολογία (9/9 - 16/9)
            Ερμούπολη (1)

            1. Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων (6/9 - 13/9)
            Ρόδος (0)
            1. Mεσογειακών Σπουδών
            2. ΠΤΔΕ
            Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (8)

            Καλαμάτα (2)
            1. Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
            2. Φιλολογίας
            Τρίπολη (3)
            1. Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (5/9 - 12/9)
            2. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών  (9/9 - 16/9)
            3. Οικονομικών Επιστημών (9/9 - 16/9)
            Κόρινθος (1)
            1. Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
            Σπάρτη (1)
            1. Νοσηλευτική (6/9 - 13/9)
             Nαύπλιο (1)
            1. Θεατρικών Σπουδών
            Ιόνιο Πανεπιστήμιο (4)

            Κέρκυρα (4) 
            1. Τεχνών Ηχου και Εικόνας 
            2. Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
            3. Μουσικών Σπουδών 
            4. Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας 


              TEI Ιονίων Νήσων (1)
               Ζάκυνθος (1)
               1. Tεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας
               ΤΕΙ Λαμίας (5)

               ΣΤΕΦ
               ΣΕΥΠ

               ΤΕΙ Χαλκίδας (0)

               ΣΔΟ
               ΣΤΕΦ

               Δεν υπάρχουν σχόλια:

               Δημοσίευση σχολίου

               Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...